Historie


2021
Den ordinære generalforsamlingen i juni 2021, besluttet å utbetale et tilleggsutbytte på kr. 0,33 per aksje.

Etter å ha solgt Compello AS til Visma i desember 2020, ble det i januar 2021 utbetalt  et ekstraordinært utbytte
på kr. 5,45 pr. aksje.


2020

Compello AS solgt til Visma
Styret i Etrinell har inngått en kjøps- og salgskontrakt (SPA) med Visma om overtagelse av datterselskapet Compello AS. Avtalens verdi ligger innenfor den fullmakten styret i Etrinell ble gitt i ekstraordinær generalforsamling den 11. desember 2020. Avtalen inneholder for øvrig sedvanlige forhold og garantier som i hovedsak løper i 15 mnd. fra avtaleinngåelse. 15% av avtalens verdi er tilbakeholdt som en selgerkreditt som fungerer som sikkerhet for avgitte garantier.
Styret i Etrinell planlegger å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling ultimo januar 2021 der det vil bli fremmet forslag til disponering av mottatte midler. Det vil bli utarbeidet en revidert mellombalanse pr. 31.12.20 som grunnlag for forslagene.

22.12.20
Styret i Etrinell AS

Pressemelding fra Compello/Visma


Ordinær GF:
Det ble besluttet å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2019 da Compello fortsatt har behov for å investere betydelige midler i produktutviklingen til SaaS løsning og drift i sky.

2019
Det ble besluttet å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2018. Dette fordi Compello har startet et utviklingsløp for å konvertere  produktene til SaaS og drifte løsningene i sky (Cloud).

2018
Kr. 0,28 utdelt som utbytte for regnskapsåret 2017.
Compello GmbH solgt til amerikanske DiCentral.
Kr. 0,80 utdelt som tilleggsutbytte.
Vedtatt prosjektplan for intensivert satsing på overgang til rendyrket SaaS modell på felles plattform for selskapets produkter og tjenester. Planperiode 2019-2021.

2017
Det er utbetalt kr. 0,50 i utbytte.

Den 2. februar 2017 meddelte styret i Etrinell AS at det var inngått en intensjonsavtale med en aktør om salg av samtlige aksjer i Compello AS. Prosessen om en endelig aksjekjøpsavtale førte ikke fram og det blir ikke gjennomført noe salg av Compello.

2016
Det er utbetalt kr. 0,50 i utbytte


2015
I forbindelse med opsjonsprogram for ansatte er det utstedt 669.528 nye aksjer. Totalt antall aksjer i selskapet er 41.659.639.
Det er utbetalt kr. 0,75 som utbytte.

2014
 • Kr. 0,85 foreslått utdelt som ekstraordinært utbytte
 • UFIS Airport Solutions solgt
2013
 • Telesafe Consulting vedtatt avhendet, eventuelt nedlagt.
 • Erverv av 100% av aksjene i Ufis Invest AS. Ufis invests verdi ligger i 14,4% eierskap i Ufis Airport Solutions. Etter oppkjøpet eier Etrinell samlet 24,4 % av Ufis Airport Solutions. Oppkjøpet er delvis finansiert med kontanter og delvis med aksjer i Etrinell.
 • Kr. 0,15 utdelt som ekstraordinært utbytte.
 • Kr. 0,40 utdelt som ordinært utbytte.

2012
 • Erverv av 61,7% av aksjene i Compello som bragte eierandelen opp til 100% ble gjennomført i siste del av 2012 og 1. kvartal 2013. Oppkjøpet er delvis finansiert med kontanter og delvis med aksjer i Etrinell.
 • Kr. 0,45 utdelt som ordinært utbytte.
 • 81 ansatte i konsernet
2011
 • Client Computing Europe ASA hvor Etrinell hadde en eierandel på 48,5%, fusjonerte med Compello Software AS hvor Etrinell hadde en eierandel på 26,7%. Etrinell's eierandel i det nye selskapet Compello AS, ble 38,3%.
 • Kr. 0,15 utdelt som ekstraordinært utbytte.
 • 1 ansatt i konsernet

2010
 • Eierandelen i Compello økt til 26,7%
 • Eierandel i Ufis Airport Solutions AS økt til 10,2%
 • 1 ansatt i konsernet

2009
 • Porteføljeselskapene Client Computing Europe ASA (48,5%), Compello Software AS (21,2%) og Telesafe Consulting AS (100%) har alle vist positiv utvikling.
 • I Ufis Airport Solutions AS (8,1%) er det igangsatt strukturelle endringer.
 • Eierandel i Ufis Invest AS er 17,4%. Ufis Invest eier 30,6% av Ufis Airport Solutions
 • 1 ansatt i konsernet

2008
 • Eierandelen på 70% i Concept Factory solgt til Client Computing Europe (CCE) med oppgjør i CCE-aksjer. Ny eierposisjon i CCE er 48,5%.
 • 2 ansatte i konsernet

2007
 • Client Computing ASA endret navn til Etrinell AS
 • Eierandel i Client Computing Europe ASA redusert fra 90,1% til 47,8% gjennom utdeling av aksjer som utbytte. Samlet utdelt kr. 13,5 mill. i utbytte i kombinasjon aksjer og kontanter.
 • 10 ansatte i konsernet

2006
 • CC ASA kjøpte 23,15% eierandel i Compello Software AS
 • CC Energy økte sin eierandel i Euronova AS til 100%
 • CC ASA økte sin eierandel i Concept Factory AS til 70%
 • CC ASA økte investeringen i Kongsberg Airport Systems AS / UFIS Airport Solutions AS
 • CC Energy AS endret navn til Client Computing Europe ASA
 • CC Europe ASA kjøpte det tyske selskapet Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbH (GLI)
 • 51 ansatte i konsernet

2005
 • Kjøp av eierandel i Kongsberg Airport Systems AS
 • Salg av eierandel i Docstream AS
 • Økte eienandel i Concept Factory AS til 66,6%
 • 24 ansatte i konsernet

2004
 • Kjøp av eierandel i Euronova AS
 • Utbetaling av utbytte på kr. 0,23 pr. aksje
 • Telesafe Consulting AS refinansiert
 • 19 ansatte i konsernet

2003
 • CC Energy AS etableres som eget datterselskap, med datterselskaper i Sverige og Danmark
 • Salg eierandel i Industream AS
 • CC Norge AS flytter til Ulven, Oslo
 • Salg datterselskap CC Norge AS til Visma Software ASA
 • CC ASA flytter til Stranden 1A på Aker Brygge
 • 22 ansatte i konsernet

2002
 • Salg eierandel i CC Karmøy AS til Haugaland Kraft AS
 • 25 ansatte i konsernet

2001
 • Kjøp av eierandel i Industream AS
 • Avd.E-handel på Høvik skilt ut som eget selskap Concept Factory AS med CC ASA som 40% eier og de ansatte som 60% eier.
 • Avd. elektronisk dokumentasjon på Skjetten skilt ut som eget selskap, Docstream AS, med CC ASA som 30% eier og de ansatte som 70% eier
 • Avd. ASP på Karmøy skilt ut som eget selskap CC Karmøy AS med CC ASA som 49% eier og de ansatte som 51% eier
 • ASP-plattform på Vollebekk solgt tilbake til HP
 • 35 ansatte i konsernet

2000
 • Fusjon mellom Client Computing ASA og Etrinell ASA
 • Emisjon på kr. 134 mill.
 • Kjøp av selskapet Aladdin Software AS
 • Kjøp av selskapet Partner Solutions AS og Inzait AS
 • Kjøp av konsulentdelen av selskapet Telesafe AS og etablering av selskapet Telesafe Consulting AS
 • 85 ansatte i konsernet
 •  
1999
 • Emisjoner på hhv kr. 10 mill. og 23 mill. 1999

1998
 • Etablerer datterselskap i København, Etrinell Danmark AS (i dag Client Computing Danmark AS)
 • Kjøp av selskapet SystemCom AS i Sandefjord
 • Kjøp av Postens SDS’s virksomhetsområde innen EDI
 • Rettet emisjon på kr. 1,9 mill.
 • 37 ansatte i konsernet

1997
 • Etablerte datterselskap i Stockholm, Etrinell AB (i dag Compello AB)
 • 11 ansatte i konsernet

1992
 • Selskapet foretok sin første EDI-installasjon
 • Virksomheten dreide stadig mer over mot EDI

1984
 • Selskapet stiftes
 • Aktivitene er konsentrert innen konsulentvirksomhet i stormaskinmiljø
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite