Historie

2017
Det er utbetalt kr. 0,50 i utbytte.

Den 2. februar 2017 meddelte styret i Etrinell AS at det var inngått en intensjonsavtale med en aktør om salg av samtlige aksjer i Compello AS. Prosessen om en endelig aksjekjøpsavtale førte ikke fram og det blir ikke gjennomført noe salg av Compello.

2016
Det er utbetalt kr. 0,50 i utbytte


2015
I forbindelse med opsjonsprogram for ansatte er det utstedt 669.528 nye aksjer. Totalt antall aksjer i selskapet er 41.659.639.
Det er utbetalt kr. 0,75 som utbytte.

2014
 • Kr. 0,85 foreslått utdelt som ekstraordinært utbytte
 • UFIS Airport Solutions solgt
2013
 • Telesafe Consulting vedtatt avhendet, eventuelt nedlagt.
 • Erverv av 100% av aksjene i Ufis Invest AS. Ufis invests verdi ligger i 14,4% eierskap i Ufis Airport Solutions. Etter oppkjøpet eier Etrinell samlet 24,4 % av Ufis Airport Solutions. Oppkjøpet er delvis finansiert med kontanter og delvis med aksjer i Etrinell.
 • Kr. 0,15 utdelt som ekstraordinært utbytte.
 • Kr. 0,40 utdelt som ordinært utbytte.

2012
 • Erverv av 61,7% av aksjene i Compello som bragte eierandelen opp til 100% ble gjennomført i siste del av 2012 og 1. kvartal 2013. Oppkjøpet er delvis finansiert med kontanter og delvis med aksjer i Etrinell.
 • Kr. 0,45 utdelt som ordinært utbytte.
 • 81 ansatte i konsernet
2011
 • Client Computing Europe ASA hvor Etrinell hadde en eierandel på 48,5%, fusjonerte med Compello Software AS hvor Etrinell hadde en eierandel på 26,7%. Etrinell's eierandel i det nye selskapet Compello AS, ble 38,3%.
 • Kr. 0,15 utdelt som ekstraordinært utbytte.
 • 1 ansatt i konsernet

2010
 • Eierandelen i Compello økt til 26,7%
 • Eierandel i Ufis Airport Solutions AS økt til 10,2%
 • 1 ansatt i konsernet

2009
 • Porteføljeselskapene Client Computing Europe ASA (48,5%), Compello Software AS (21,2%) og Telesafe Consulting AS (100%) har alle vist positiv utvikling.
 • I Ufis Airport Solutions AS (8,1%) er det igangsatt strukturelle endringer.
 • Eierandel i Ufis Invest AS er 17,4%. Ufis Invest eier 30,6% av Ufis Airport Solutions
 • 1 ansatt i konsernet

2008
 • Eierandelen på 70% i Concept Factory solgt til Client Computing Europe (CCE) med oppgjør i CCE-aksjer. Ny eierposisjon i CCE er 48,5%.
 • 2 ansatte i konsernet

2007
 • Client Computing ASA endret navn til Etrinell AS
 • Eierandel i Client Computing Europe ASA redusert fra 90,1% til 47,8% gjennom utdeling av aksjer som utbytte. Samlet utdelt kr. 13,5 mill. i utbytte i kombinasjon aksjer og kontanter.
 • 10 ansatte i konsernet

2006
 • CC ASA kjøpte 23,15% eierandel i Compello Software AS
 • CC Energy økte sin eierandel i Euronova AS til 100%
 • CC ASA økte sin eierandel i Concept Factory AS til 70%
 • CC ASA økte investeringen i Kongsberg Airport Systems AS / UFIS Airport Solutions AS
 • CC Energy AS endret navn til Client Computing Europe ASA
 • CC Europe ASA kjøpte det tyske selskapet Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbH (GLI)
 • 51 ansatte i konsernet

2005
 • Kjøp av eierandel i Kongsberg Airport Systems AS
 • Salg av eierandel i Docstream AS
 • Økte eienandel i Concept Factory AS til 66,6%
 • 24 ansatte i konsernet

2004
 • Kjøp av eierandel i Euronova AS
 • Utbetaling av utbytte på kr. 0,23 pr. aksje
 • Telesafe Consulting AS refinansiert
 • 19 ansatte i konsernet

2003
 • CC Energy AS etableres som eget datterselskap, med datterselskaper i Sverige og Danmark
 • Salg eierandel i Industream AS
 • CC Norge AS flytter til Ulven, Oslo
 • Salg datterselskap CC Norge AS til Visma Software ASA
 • CC ASA flytter til Stranden 1A på Aker Brygge
 • 22 ansatte i konsernet

2002
 • Salg eierandel i CC Karmøy AS til Haugaland Kraft AS
 • 25 ansatte i konsernet

2001
 • Kjøp av eierandel i Industream AS
 • Avd.E-handel på Høvik skilt ut som eget selskap Concept Factory AS med CC ASA som 40% eier og de ansatte som 60% eier.
 • Avd. elektronisk dokumentasjon på Skjetten skilt ut som eget selskap, Docstream AS, med CC ASA som 30% eier og de ansatte som 70% eier
 • Avd. ASP på Karmøy skilt ut som eget selskap CC Karmøy AS med CC ASA som 49% eier og de ansatte som 51% eier
 • ASP-plattform på Vollebekk solgt tilbake til HP
 • 35 ansatte i konsernet

2000
 • Fusjon mellom Client Computing ASA og Etrinell ASA
 • Emisjon på kr. 134 mill.
 • Kjøp av selskapet Aladdin Software AS
 • Kjøp av selskapet Partner Solutions AS og Inzait AS
 • Kjøp av konsulentdelen av selskapet Telesafe AS og etablering av selskapet Telesafe Consulting AS
 • 85 ansatte i konsernet
 •  
1999
 • Emisjoner på hhv kr. 10 mill. og 23 mill. 1999

1998
 • Etablerer datterselskap i København, Etrinell Danmark AS (i dag Client Computing Danmark AS)
 • Kjøp av selskapet SystemCom AS i Sandefjord
 • Kjøp av Postens SDS’s virksomhetsområde innen EDI
 • Rettet emisjon på kr. 1,9 mill.
 • 37 ansatte i konsernet

1997
 • Etablerte datterselskap i Stockholm, Etrinell AB (i dag Compello AB)
 • 11 ansatte i konsernet

1992
 • Selskapet foretok sin første EDI-installasjon
 • Virksomheten dreide stadig mer over mot EDI

1984
 • Selskapet stiftes
 • Aktivitene er konsentrert innen konsulentvirksomhet i stormaskinmiljø
Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite