Velkommen til Etrinell AS

Etrinell AS sin virksomhet har vært og vil forbli forankret i investeringer i og utvikling av selskaper innen IT-sektoren.

Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite