Selskapet

Etrinell AS sin virksomhet er forankret i investeringer i og utvikling av selskaper innen IT-sektoren. Etter at Ufis Airport Solutions er solgt til Amadeus IT Group SA og Telesafe Consulting er vedtatt avhendet/nedlagt i løpet av første halvår 2014, vil fokus framover være på oppfølging av engasjementet i Compello (100%).
   

Compello AS

Compello’s virksomhet er utvikling og salg av software løsninger innen meldingsutveksling, eFaktura og fakturagodkjenning. Compello AS er morselskap i konsernet som i tillegg består av døtrene Compello AB (100%) og Compello GmbH (100%).

Konsernet har løsninger innenfor de tre forretningsområdene elektronisk meldingsutveksling (EDI), eFaktura og fakturagodkjenning. Selskapene har bygget seg opp til en betydelig posisjon på EDI håndtering i kraftbransjen og har 430 energiselskaper i Europa som sine kunder. Dessuten er det tyske datterselskapet dominerende EDI leverandør innen vareflyt i tekstilbransjen i Tyskland. Selskapet er en betydelig aktør innenfor eFaktura i Norge og Sverige og er ledende i Norge på fakturaflyt for inngående fakturaer.

Gjennomsnittlig antall ansatte i 2013 var 77.
 

 

Etrinell AS, Postboks 2055 Vika, 0125 OSLO. Telefon: +47 915 33 190 - Copyright Etrinell AS - Sysco Sprintsite